Gizlilik İlkeleri

Uzmanların tanıtım bilgileri web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız veya mobil uygulamalarımız üzerinden yayınlanmaktadır. Bu bilgiler içerisinde isim, resim, öğrenim durumu gibi bilgiler bulunabilir. Bu veriler kendi açık rızaları ile danışanlara hizmet verebilmeleri amacıyla yayınlanmaktadır. Bu verilerin yayınlanmasını istemeyen uzmanlarda hizmet verebilir. Onlara ait bilgi ve belgeler tarafımızdan gizli tutulacaktır. 

Hizmet alan Danışanların bilgileri ise kısıtlanarak uzmanlarla paylaşılabilir. Görüşmeler kayıt altına alınır ve yasal süreler kadar saklandıktan sonra anonimleştirilir veya silinir. 

Uzman veya danışan bilgileri pazarlanmaz, pazarlama amacıyla şirketlere devredilmez.